Edukacja obywatelska w Anglii. Od polityki Partii Pracy do Brexitu – wybrane konteksty polityczne, społeczne i edukacyjne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Civic education in England. From Labor Party politics to Brexit – selected political, social and educational contexts

Abstract

Edukacja obywatelska w Anglii została wprowadzona do szkół, jako odrębny i obowiązkowy przedmiot w 2002 roku. Jej implementacji – poza celami merytorycznymi wyrażonymi w tzw. Raporcie Cricka (1998) – przyświecały również cele polityczne wyrażone w programie Partii Pracy. Szkolna edukacja obywatelska stała się przedmiotem zainteresowań rożnych aktorów społecznych: naukowców, komentatorów, polityków, nauczycieli. Od momentu jej wprowadzenia następowały zmiany w programach nauczania, będących konsekwencją zarówno transformacji politycznych, jak i zmian na szczeblach władzy. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy i rekonstrukcji politycznych i społecznych uwarunkowań edukacji obywatelskiej w systemie szkolnictwa obowiązkowego w Anglii. Rozważania zawarte w niniejszym artykule zostały podzielone na cztery kluczowe okresy, obejmujące lata (1998–2020), w których rządy Laburzystów, a następnie konserwatystów dokonywały reform w programach kształcenia mających znaczenie dla szkolnej edukacji obywatelskiej.
Citizenship education was introduced as compulsory subject in English schools in 2002. Its implementation was followed by Crick Report (1998). Citizenship education has become the subject of interests of various social actors: academics, commentators, politicians and school teachers. Since its introduction, there have been changes in the National Curriculum as a consequences of both political transformations and changes in the government. The aim of the article is to analyze and reconstruct the political and social determinants of citizenship education in English schools. The considerations have been divided into four key periods, spanning the years 1998–2000 during which the Labour and then the Conservative goverments reformed National Curriculum of citizenship education.

Description

Sponsor

Keywords

edukacja obywatelska, polityka oświatowa, Partia Konserwatywna, Partia Pracy, Anglia, citizenship education, politics, Labour Party, Conservative Party, England

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 215-231.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego