Sortowanie kart jako metoda badania giętkości poznawczej u dzieci w wieku 3-8 lat

Title alternative

Abstract

Autorzy prezentują teoretyczne podstawy Dwuwymiarowego testu sortowania kart (DTSK), powszechnie stosowanego w badaniach naukowych funkcji wykonawczych u dzieci. W swoich analizach uwzględniają następujące pojęcia: kontrola hamowania, pamięć, rozumowanie pojęciowe, teorie złożoności. Ze względu na brak argumentów jednoznacznie wykluczających stosowanie któregokolwiek z wymienionych konstruktów do analizy czynności sortowania kart, proponują traktowanie DTSK jako narzędzia pomiaru giętkości poznawczej u dzieci. W artykule zaprezentowano również dwie równoległe wersje Testu sortowania kart dla dzieci (TSKD), opracowane przez autorów na podstawie Dwuwymiarowego testu sortowania kart. Jako narzędzia standardowe, umożliwiają one stosowanie procedury sortowania kart w indywidualnej diagnozie psychologicznej. Podczas pilotażowego badania grupy 41 zdrowych dzieci w wieku 3–8 lat dokonano oceny rzetelności obu wersji TSKD oraz trafności sposobów obliczania wyników dla poszczególnych części narzędzia. Badania potwierdziły rzetelność obu wersji TSKD oraz wykazały konieczność zmiany sposobu obliczania wyników.

Description

Sponsor

Keywords

psychologia rozwoju, psychologia poznawcza, Dwuwymiarowy Test Sortowania Kart, Test sortowania kart dla dzieci, funkcje wykonawcze, giętkość poznawcza, perseweracja

Citation

Edukacja 1(121), 2013, s. 54-72

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego