Geneza kurhanów w trzcinieckim kręgu kulturowym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-05

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

kurhany, trzciniecki krąg kulturowy, krajobraz kulturowy

Citation

H. Kowalewska-Marszałek/P. Włodarczak (red) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e, Kraków, Warszawa 2011, 139-160.

ISBN

978-83-923556-8-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego