Kształtowanie się tożsamości w okresie dzieciństwa i dorastania u osób z niepełnosprawnością intelektualną: rola rodziny i szkoły

Title alternative

Identity formation in childhood and adolescence in individuals with intellectual disability: the role of family and school

Abstract

Identity is mainly formed in adolescence, but preparing for that process begins much earlier. From early childhood man gets the skills that determine the formation of identity (Erikson, 1950). The study of identity in Poland (eg. Brzezinska, Piotrowski, Garbarek-Sawicka, Karowska, Muszynska, 2010) and around the world (eg. Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Berzonsky, 2007) indicate the specific factors influencing its development, including contextual factors. The paper aims to identify the role of family and school in forming identity among young people with intellectual disability – to identify the factors that support or hinder optimal development of disability.

Description

Tożsamość kształtuje się głównie w okresie adolescencji, ale przygotowania do tego procesu rozpoczynają się dużo wcześniej. Od dzieciństwa człowiek zdobywa umiejętności, które warunkują kształtowanie się tożsamości (Erikson, 1950). Badania tożsamości w Polsce (np. Brzezińska, Piotrowski, Garbarek-Sawicka, Karowska, Muszyńska, 2010) i poza granicami (np.: Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Berzonsky, 2007) wskazują na specyficzne czynniki warunkujące jej rozwój, w tym czynniki kontekstualne. Artykuł ma na celu wskazanie roli rodziny i szkoły w kształtowaniu się tożsamości u młodych osób z niepełnosprawnością intelektualna, w tym wskazanie czynników wspierających lub zakłócających optymalny rozwój tożsamości.

Sponsor

Keywords

edukacja, eksploracja, niepełnosprawność intelektualna, rodzina, samotność, zobowiązanie, commitment, education, exploration, family, identity, intellectual disability

Citation

Studia Edukacyjne, 2011, nr 18, s. 23-44.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego