Kwestionariusz Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Sense of Life Events Punctuality Questionnaire (SLEP): construction and psychometric characteristics

Abstract

The paper presents the construction stages of the Sense of Life Events Punctuality Questionnaire in three versions – for early, middle and late adults. Work on the questionnaire proceeded in several steps. The starting point was an analysis of the developmental tasks associated with the three stages of adulthood, which were then divided into three domains: I. Relationships and family; II. Education and work; III. Free time and leisure. The first stage consisted in preparing initial content for each of the three versions of the questionnaire. In stage two the aptness of said content (with regard to both terminology and categorization) was evaluated by competent judges. During stage three, 307 adults were diagnosed using experimental versions of the questionnaire (112 of those were young adults, 22-39 years old; 109 were middle adults, 42-60; 86 were late adults, 61-85). Finally, stage four consisted in carrying factor analyses, for each age group separately. In this way the factor structure in each version of the questionnaire could be identified (3, 5 and 5 factors, respectively) and their reliability assessed by Cronbach's alpha.

Description

Artykuł prezentuje etapy konstruowania Kwestionariusza Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych w trzech wersjach - dla osób w okresie wczesnej, środkowej i późnej dorosłości. Praca nad kwestionariuszem przebiegała w kilku etapach. Punktem wyjścia była analiza zadań rozwojowych przypisanych trzem etapom dorosłości oraz wyłonienie trzech domen: I. Związki z ludźmi i rodzina; II. Nauka i praca; III. Czas wolny i czas dla siebie. Etap pierwszy to przygotowanie wstępnej treści pozycji dla trzech wersji kwestionariusza. Etap drugi to ocena trafności pozycji (sformułowań i przyporządkowania do kategorii) dokonana przez sędziów kompetentnych. Etap trzeci to zbadanie wersjami eksperymentalnymi 307 osób dorosłych (w tym: 112 młodych dorosłych w wieku 22-39 lat, 109 ze środkowego okresu dorosłości w wieku 42-60 lat i 86 starszych dorosłych w wieku 61-85 lat). Etap czwarty to analiza czynnikowa, przeprowadzona oddzielnie w każdej grupie wiekowej. Pozwoliło to na ustalenie struktury czynników każdej z wersji kwestionariusza (odpowiednio: 3, 5 i 5 czynników) i określenie ich rzetelności wg współczynnika alfa - Cronbacha.

Sponsor

Artykuł przygotowany w ramach systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010. Lider projektu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, partner naukowy - SWPS w Warszawie. Kierownik Zespołu Badawczego SWPS: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska. Informacje o projekcie: www.aktywizacja2.swps.pl

Keywords

Citation

Polskie Forum Psychologiczne, 2010, 15 (1), s. 85-110.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego