The Offstage of Democracy: The Problem of Social Dialogue in John Dewey’s and Walter Lippmann’s Writings

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

Title alternative

Abstract

The aim of this article is to present and discuss John Dewey’s and Walter Lippmann’s views on the problem of communication in a democratic society, particularly their views on the question of a role of communication in forming social processes. First part of the paper outlines the framework of this problem and its meaning to the question of possibility of democracy. Part two is concerned with anthropological and socio-political considerations: I discuss the Deweyan and the Lippmannian understanding of individual, society, intelligence and democracy. In part three I examine in detail the problem of communication, with special attention given to the questions of the role of communication in forming social processes, the foundations and conditions of communication, the debaters, and a subject matter of a debate as well as the questions of who and what forms this debate and whether we can form it altogether.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie poglądów Johna Deweya i Waltera Lippmanna na problem komunikacji w społeczeństwie demokratycznym, a w szczególności na kwestię roli, jaką pełni ona w kształtowaniu procesów społecznych. W części pierwszej nakreślam ramy owej problematyki i jej znaczenie dla pytania o możliwość demokracji. Część drugą stanowią rozważania z zakresu antropologii oraz filozofii społeczno-politycznej; omawiam w niej Deweyowskie i Lippmannowskie rozumienie jednostki, społeczeństwa, inteligencji oraz demokracji. W części trzeciej rozważam szczegółowo problem komunikacji, a zwłaszcza pytania o rolę komunikacji w kształtowaniu procesów społecznych, o podstawy i warunki komunikacji, o uczestników oraz przedmiot debaty społecznej, o to, kto i co nadaje owej debacie kształt, a także pytanie o to, czy i na ile możemy ową debatę kształtować.

Description

Sponsor

Keywords

anthropology, communication, community, democracy, Dewey

Citation

Lingua ac Communitas, 2010, vol. 20, s. 71-84

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego