Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Plans for the Repository of Adam Mickiewicz University in Poznań. Academic Staff Attitude Survey

Abstract

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, których celem było zbadanie postaw pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wobec projektu powołania repozytorium instytucjonalnego. Przedstawiona w artykule szeroka analiza wyników, nie tylko ukazała postawę kadry naukowej Uniwersytetu wobec planów wdrożenia tego innowacyjnego, podnoszącego prestiż instytucji pomysłu, ale także dała wskazówki dotyczące tworzenia optymalnej polityki zarządzania przyszłym jego organizatorom. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z deponowaniem i udostępnianiem dokumentów w repozytorium, wskazano również na potrzebę promowania tej idei w środowisku naukowym.
This paper presents findings from a survey conducted at Adam Mickiewicz University in Poznań. The aim of the survey was to study faculty members’ attitudes towards the project of setting up an institutional repository. Analysis of findings provides guidelines how to develop an efficient policy of the repository. Particular attention is drawn to self-archiving and accessing of documents. The need for promotion of this idea among research staff was indicated.

Description

Sponsor

Keywords

repozytorium instytucjonalne, institutional repository, komunikacja naukowa, scholarly communication, archiwizacja dokumentów, archiving of documents

Citation

Przegląd Biblioteczny t. 76 (3), 2008, str. 451-466

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego