Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Sejmowe

Title alternative

NATO's actions towards Georgia

Abstract

W artykule przedstawiono politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji. Ukazano działania podejmowane przez NATO w kwestii członkostwa Gruzji w tej organizacji. Dokonano analizy wzajemnych stosunków i nakreślono dążenia Gruzji do uzyskania statusu państwa kandydującego do NATO oraz sprzeciw Rosji wobec prób poszerzania NATO na Kaukazie Południowym. W artykule zaprezentowano gruzińską drogę do NATO i mechanizmy opóźniające poszerzenie Paktu o Gruzję
The article discusses the policy of the North Atlantic Alliance towards Georgia. It focuses on actions taken by NATO in the matter of Georgia’s membership in this organization. The analysis of mutual relations, Georgia’s aspirations to become a candidate country for NATO membership and Russia’s opposition to attempts to expand NATO in the South Caucasus are presented. The article describes the Georgian way to NATO and the mechanisms delaying the enlargement of the Pact to include Georgia.

Description

Sponsor

Keywords

Gruzja, NATO, Kaukaz Południowy, bezpieczeństwo

Citation

Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, red. Surmacz, B., Warszawa 2020., s.253-280.

ISBN

978-83-7666-662-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego