Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

EMN index, human ontogeny, palenie papierosów, alkoholizm, promocja zdrowia, ontogeneza, smoking, alcoholism, health promotion

Citation

Czapla Z., 2002. „Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików” [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. (red.) Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Zielona Góra, 264-269.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego