Szkicownik pełen Ogrodów. Arthur Rackham i jego ilustracje do powieści "Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich" Jamesa Matthew Barriego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-03

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest zarysowanie biograficznego i interpretacyjnego tła dzieł Arthura Rackhama oraz analiza jego wybranych ilustracji do powieści Peter Pan in Kensington Gardens, skupiona na badaniu zależności pomiędzy tekstem a grafiką: na jakich płaszczyznach wyobraźnia ilustratora spotyka się z wizją pisarską; jak obrazy – tak ważne w książce dla dzieci – wpływają na interpretację tekstu literackiego i w jakim sensie same są jego interpretacją. Niezwykle istotna jest tu również kategoria nastrojowości tworzącej się na styku słowa i obrazu oraz rozumienie ilustracji jako „przekładu intersemiotycznego”, gdyż analiza dzieł Rackhama (i Barriego) została dokonana także z perspektywy tłumacza, by pokazać, jak istotna w literaturze dziecięcej jest korelacja pomiędzy przekładem a obrazem, jaką rolę w procesie translatorskim pełni ilustracja.

Description

Sponsor

Keywords

James Matthew Barrie, Arthur Rackham, Peter Pan in Kensington Gardens, ilustracja w literaturze dziecięcej, przekład literacki

Citation

Bibliotekarz Podlaski 40/2018. Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach, s.47-74.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego