Eksperymetalnie-przyjazne metody generacji i detekcji korelacji kwantowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-22T13:02:50Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Experimentally-friendly methods of generation and detection of quantum correlations

Abstract

W pracy doktorskiej przedstawione zostały kryteria potrzebne do detekcji nieklasyczności I splątania kwantowego oraz liniowo-optycznie I nieliniowe bramki kwantowe, pozwalające generować splątanie.
In the thesis have been presented both nonclassicality and entanglement criteria, and generating them linear-optical and nonlinear quantum gates.

Description

Wydział Fizyki

Sponsor

Keywords

Nieklasyczność, Nonclassicality, Splątanie, Entanglement, Optyczne bramki kwantowe, Optical quantum gates

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego