Struktura społeczna Imperium Osmańskiego. Próba analizy teoretycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

W ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego możliwe jest wyszczególnienie pewnej formy społeczeństwa przedkapitalistycznego - społeczeństwa feudalizmu państwowego. Według Leszka Nowaka ta społeczno-ekonomiczna formacja charakterystyczna była dla Rosji pomiędzy XV a XVII wiekiem. Tymczasem, podobne struktury społeczne zauważyć można w Imperium Osmańskim w jego klasycznym okresie (tj. 1300-1600), Ameryce Łacińskiej pod panowaniem hiszpańskim oraz w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach Wschodnich. W feudalizmie państwowym klasa panująca łączy dyspozycję środkami przymusu i środkami produkcji. Państwo będąc jednocześnie największym właścicielem, używa metod politycznych w sferze ekonomii. Jednocześnie stara się ono obniżyć status klasy właścicieli. Feudalizm państwowy miał możliwość rozwinięcia się w tych społeczeństwach, gdzie klasa rządząca, po udanej agresji, była na tyle silna, aby przejąć kontrolę nad gospodarką. Dodatkowo, społeczeństwa te usytuowane były na obrzeżach cywilizacji europejskiej, co umożliwiało im ekspansję.

Description

Sponsor

Keywords

nie-Marksowski materializm hisstoryczny, feudalizm, władza, własność, Imperium Osmańskie, imperium, non-Marxian historical materialism, feudalism, power, property, Ottoman Empire, empire

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 273-290.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego