Wielkie rocznice w uchwałach VI kadencji Sejmu RP

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Polityka historyczna, Rocznice historyczne

Citation

Secler B., Wielkie rocznice w uchwałach VI kadencji Sejmu RP, W: M. Kosman (red.), Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s.321-336.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego