Recenzje i noty

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

HANNA KRAUZE-SIKORSKA, MICHAŁ KLICHOWSKI, Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013, ss. 202

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Edukacyjne, nr 26, 2013, s. 405-409

ISBN

978-83-232-2658-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego