Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Współczesna rzeczywistość znamionuje się niestałością, permanentną zmianą i dynamizmem przeobrażeń. Stwarza nowe możliwości wkomponowywania się w przestrzenie społeczne, co sprzyja samorealizacji oraz podmiotowemu zaistnieniu w zglobalizowanym społeczeństwie. Publikacja pt. "Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych" odnosi się do problematyki kształtowania nastawień młodzieży w stosunku do własnej przyszłości zawodowej. Uznając, że strefa życia zawodowego pochłania coraz większy wycinek egzystencji człowieka - zagadnienie kariery oraz planowania przyszłości zawodowej, stanowi interesujący kognitywnie przedmiot badań. Dociekliwość badawcza, nie bez powodu została skierowana na młodzież z zespołów szkół zawodowych. W perspektywie niedalekiej przyszłości stanie się ona bowiem kreatorem rynku pracy. Ponadto, mając na uwadze, że postrzegana jest ona jako grupa, która "już wybrała swój zawód", jednym z celów prowadzonych analiz było sprawdzenie, czy podejmowane przez uczniów tego rodzaju placówek edukacyjnych decyzje, uznawane są przez nich za trafne. Orientacja zawodowa stanowi konstrukt bardzo zmienny, wyróżniający się dynamiczną naturą, co dowodzi tego, iż jego jednoznaczne dookreślenie nie należy do zadań najprostszych. W niniejszej pracy podjęto zatem próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy na temat orientacji zawodowych oraz ich wnikliwej eksploracji w wyniku badań naukowych, których rezultatem okazały się interesujące poznawczo spostrzeżenia, istotne dla teorii i praktyki doradztwa zawodowego.

Sponsor

Keywords

orientacje zawodowe, młodzież, uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych, planowanie kariery, wybory zawodowe

Citation

Myszka-Strychalska L., Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 368

ISBN

978-83-232-3172-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego