Kierunek „Zarządzanie państwem” - czyli rzecz o kształceniu dualnym w obszarze nauk społecznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition

Title alternative

"State management" course - that is, about dual education in the field of social sciences

Abstract

Description

Sponsor

Konferencja „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych” jest realizowana przez Fundację PSC jako zadanie publiczne dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" w 2014 r.

Keywords

zarządzanie państwem, state management, nauki społeczne, social sciences

Citation

Wallas T., Antkowiak P., Kierunek „Zarządzanie państwem” - czyli rzecz o kształceniu dualnym w obszarze nauk społecznych. W: Konferencja „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych". Gdynia, 27 XI 2014 r. Gdynia: Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition, 2014, pp. 37-41.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego