Uchwały zgromadzenia wspólników podjęte poza granicami Polski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

W artykule autor zajmuje się problematyką uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjętych poza granicami Polski. Rozważania obejmują dopuszczalność zwołania i odbycia się zgromadzenia poza granicami Rzeczypospolitej. Publikacja obejmuje kwestię ważności podjętych uchwał jak i próbę dookreślenia pojęcia terytorium Polski. Autor zwraca również uwagę na związek poruszanej problematyki z przepisami regulującymi odbycie się walnego zgromadzenia bez formalnego zwołania a także dotyczącymi spółki jednoosobowej.
Author is addressing problem of resolutions of shareholder meetings of limited liability company adopted outside of Poland. Article cover topic of possibility of convening shareholders meeting outside of Polish borders. Author presents problematic connected with validity of resolutions as well as the definition of polish territory as regards the related regulations. Additional comments were devoted for ad hoc general meeting and single-persons companies.

Description

Sponsor

Keywords

uchwały, zgromadzenie wspólników, walne zgromdzenie

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2/2012, s. 6-10

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego