Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie EBIB

Title alternative

Blogs and scientific services. Scientific communication in culture of convergence

Abstract

Rozwój środków komunikacji doprowadził do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania nauki oraz informowania o wynikach prac badawczych. W referacie zostanie podjęte zagadnienie blogosfery naukowej jako przykładu wykorzystania nowych mediów w procesie upowszechniania nauki. Komunikacja naukowa za pośrednictwem narzędzi internetowych zaczyna funkcjonować w paradygmacie kultury konwergencji, łącząc stare i nowe media w procesie dystrybucji wiedzy. Stare media nie tylko nie zostały wyparte, ale nadal są wykorzystywane i wspierane przez nowe technologie (rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji naukowej zostanie omówiona na przykładzie serwisów Twitter, Facebook, Google Plus). Oprócz wskazania podstawowych elementów historycznych i typologicznych z zakresu funkcjonowania blogów naukowych, zostaną przedstawione i przedyskutowane funkcje, jakie blog może zaoferować: autorom-naukowcom, czytelnikom, społeczeństwu. Omówione zostaną przyczyny i motywacje stojące za rozpoczęciem blogowania oraz powody nie-blogowania o nauce (np. osobisty charakter blogu, a obiektywny charakter informacji naukowej). Autor podejmie próbę zarysowania panoramy polskiej blogosfery naukowej (przegląd projektów i inicjatyw) oraz opowie o blogowaniu z perspektywy naukowca na przykładzie swojego blogu Warsztat badacza komunikacji. Zaprezentuje blogi jako współczesne narzędzie komunikacji naukowej oraz przeanalizuje wyzwania i problemy mogące pojawić się podczas tworzenia serwisu naukowego skierowanego do szerokiego grona odbiorców (zarówno studentów, jak i pracowników naukowych). Na podstawie prac nad wortalem Nauka i Postęp tworzonym przez Politechnikę Poznańską, Telewizję Polską Oddział w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wskaże trudności, jakie wyłaniają się przy łączeniu starych i nowych mediów w procesie promocji i upowszechniania nauki. Analizy będą uwzględniały m.in. badania przeprowadzone przez TNS Pentor w ramach projektu, dzięki któremu powstał wortal Nauka i Postęp.

Description

Sponsor

Keywords

komunikacja naukowa, media społecznościowe, social media, blogosfera, blogosfera naukowa

Citation

Kulczycki, E. (2012). Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji. W: I. Sójkowska (red.). Materiały konferencyjne EBIB nr 22. Toruń: Stowarzyszenie EBIB

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego