Rola szlaków miedzymorza w rozwoju społeczeństw kultury łużyckiej u schyłku epoki brązu i w początkach epoki żelaza

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskie

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

międzymorze, epoka żelaza, kultura łużycka, Pont

Citation

Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV - I tys. przed Chr., Archaeologia bimaris, Dyskusje, tom. 4, Poznań, s. 387-396.

ISBN

978-83-7177-799-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego