Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Karol Libelt and his research journey to Galicia (Poland) in 1869 and the hand written notes prepared for a commemorative book to mark the event currently held in the collection of the Raczyński Library in Poznań

Abstract

W 2012 roku przekazano do zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu rękopiśmienny album (sygn. Rkp. 4498) będący pamiątką z podróży naukowej Karola Libelta do Galicji w 1869 roku. Filozof odwiedził wówczas z wykładami Kraków i Lwów, był serdecznie przyjmowany przez mieszkańców obu miast. 17 kwietnia 1869 roku młodzież akademicka wręczyła Libeltowi w podziękowaniu i w dowód uznania album z kartami zawierającymi 348 podpisów słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Technicznego w Krakowie. Artykuł zawiera opis podróży Karola Libelta do Galicji oraz albumu z wpisami krakowskich studentów, m.in. Michała Hieronima Bobrzyńskiego, Karola Stanisława Olszewskiego, Tadeusza Browicza, Józefa Krzepeli czy Piotra Hubala Dobrzańskiego.
In 2012, the Special Collections Department of the Raczynski Municipal Library in Poznań received a hand written volume (call number ms. 4498) documenting a research journey made by Karol Libelt in Galicia (Poland) in 1869. Shortly after his journey, the philosopher visited Kraków and Lwów with a series of lectures and was warmly received in both cities by the general public. On 17 April 1869, Karol Libelt was given an album, as a token of appreciation and thankfulness, with pages signed by 348 students of the Jagiellonian University and the Technical University in Cracow. The present article discusses the journey made by Libelt to Galicia and the album with the inscriptions of the Cracow students, including Michał Hieronim Bobrzyński, Karol Stanisław Olszewski, Tadeusz Browicz, Józef Krzepela and Piotr Hubal Dobrzański.

Description

Sponsor

Keywords

Karol Libelt (1807–1878), podróż naukowa do Galicji w 1869 roku, Kraków, Lwów, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Techniczny w Krakowie, Polska XIX wieku, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, rękopisy, albumy pamiątkowe, research journey to Galicia in 1869, Jagiellonian University, Technical Institute in Cracow, Poland in the 19th. c, Raczyński Library in Poznań, manuscripts, commemorative albums

Citation

Biblioteka, 2017, nr 21 (30), s. 43-77

Seria

ISBN

ISSN

1506-3615

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego