Mechanizmy perswazji i manipulacji w odniesieniu do kulturowej problematyki płci w dyskursie angielskich mass mediów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-10-28T11:38:54Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Persuasive and manipulative devices targeting gender in English mass media

Abstract

Fundamentalnym celem rozprawy jest przedstawienie modelu manipulacji. Manipulacja jest często utożsamiana z perswazją i oszustwem, w związku z tym praca precyzuje kryteria, za pomocą których można owe zjawiska dyskursywne rozróżnić. Drugim podstawowym celem pracy jest zbadanie perswazyjnej i manipulacyjnej konstrukcji kulturowej tożsamości płci w mediach sportowych, a dokładniej mediach związanych z dyscypliną sportową tenisa ziemnego. Model manipulacji zostaje zastosowany do analizy konstrukcji kulturowej tożsamości płci tenisistów i tenisistek w dyskursie pisemnym i ustnym mediów sportowych. Dyskurs mediów sportowych oparty na stereotypowej reprezentacji tożsamości płciowej zostaje zestawiony z dyskursem konferencji prasowych tenisistów i tenisistek, którzy kształtują swoją tożsamość jako nie należącą ani do wzorców typowo żeńskich ani do wzorców typowo męskich. W ten sposób społecznie znacząca kategoria kulturowej tożsamości płci zostaje przedstawiona jako lokalnie nierelewantna. W rozprawie zostały wykorzystane narzędzia krytycznej analizy dyskursu, pragmatyki, analizy konwersacji, dyskursywnej psychologii i psychologii sportu. Dogłębnemu opisowi opresji poprzez perswazyjne narzędzie manipulacji towarzyszy propozycja nowej, subwersyjnej formy tożsamości.
The fundamental objective of this dissertation is the presentation of a model of manipulation in order to differentiate manipulative practice from persuasion and deception, with which it is frequently identified. Its second overriding aim is the investigation of persuasive and manipulative construction of gender and rhetorically-oriented, counter-manipulative avenues for construction of gender-irrelevant identity. Essentially, the proposed model of manipulation is applied to the analysis of gender identity embedded within a variety of discourse types deriving from the institutional settings of the media and sport. The examples of the discourse of sport print media founded on the stereotypical, binary representation of gender are juxtaposed against the discourse of press conferences with leading female and male tennis players who construct their identity as incongruent with both stereotypical femininity and stereotypical masculinity. The manipulative category of gender emerges as locally irrelevant. The dissertation employs the analytical resources of critical discourse analysis, pragmatics, conversation analysis, discursive psychology and sport psychology. The in-depth description of oppression through manipulation is coupled with the proposition of novel, subversive, gender identity.

Description

Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej

Sponsor

Keywords

manipulacja, manipulation, władza, power, kulturowa tożsamość płci, gender identity, media sportowe, sport media, psychologia sportu, sport psychology

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego