Przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe UAM
Title alternative
Crime of diplomatic assault and slander on a representative of a foreign country
Abstract
W artykule przedstawiono przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa. Punktem wyjścia czynionej analizy jest regulacja prawa międzynarodowego publicznego, która określa dyrektywy kształtowania przepisów karnoprawnych wobec przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej” w państwach-stronach Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom. W artykule autor wskazuje na międzynarodowy charakter regulacji art. 136 k.k. Opis znamion typu czynu zabronionego poprzedzony został syntetycznym rysem historycznym. W opracowaniu zamieszczono dane statystyczne odnoszące się do częstotliwości popełniania przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej”.
The article presents a crime of diplomatic assault and slander on a representative of a foreign country. The paper begins with an analysis of the public international law which gives directions of criminal law legislation regarding a crime of ”diplomatic slander” in each state being a party to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. The author pays attention to the international character of article 136 of the Polish Penal Code. A brief historical information precedes a description of features of a prohibited act. The article provides statistical data about a frequency of committing a crime of the so-called ”diplomatic slander”.
Description
Sponsor
Keywords
prawo międzynarodowe, international law, prawo karne, criminal law, obraza dyplomatyczna, diplomatic slander
Citation
Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 247-260
DOI
Alternative location
Creative Commons License