Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Elite secondary schooling. Between sociocultural reproduction and contest mobility

Abstract

W świadomości społecznej istnieje przekonanie, że to wykształcenie uzyskane na poziomie wyższym decyduje o sukcesie społeczno-zawodowym jednostki. Trudno temu zaprzeczać, jednakże wiele badań eksponuje fakt, że to szkoła średnia, a w szczególności liceum, jest decydująca (obok czynnika rodzinnego) w kształtowaniu kapitału kulturowego jednostki i jej „potencjału” społecznego. Trudno jest przecenić w tym zakresie, zarówno w kontekście historycznym, jak i współcześnie, rolę elitarnych szkół licealnych. Z ich absolwentów w praktyce tworzy się elita intelektualna danego społeczeństwa (i dotyczy to zarówno Polski, jak i krajów wysoko rozwiniętych oraz rozwijających się). Prezentowana książka to studium teoretyczno-empiryczne, podejmujące problem społecznych funkcji szkół elitarnych na poziomie szkolnictwa średniego, w kontekście konstruowania tożsamości absolwentów oraz dynamiki relacji między zjawiskiem reprodukcji kulturowej a ruchliwości społecznej. W pierwszej części przeprowadzono rekonstrukcje koncepcji i podejść odnoszących się do elitarnego szkolnictwa średniego. Część druga zawiera szczegółowe analizy studiów przypadku odnoszących się do Wielkiej Brytanii ze słynnym Eton College, Francji z niemalże arystokratycznym liceum Louis-le-Grand oraz systemem klas przygotowawczych, jak również Stanów Zjednoczonych, w których z uwagi na afirmatywne dążenia do demokratyzacji dostępu do wykształcenia paradoksy edukacji elitarnej na poziomie średnim są najbardziej widoczne. W części empirycznej przedstawione są wyniki, analizy i interpretacje badań, w których uczestniczyli uczniowie oraz absolwenci najbardziej elitarnych polskich liceów, zarówno tych, które posiadają wielowiekową tradycję, jak i tych, które wpisują się w neoliberalną koncepcję walki o sukces poprzez uzyskiwanie jak najlepszych wyników testów.
This book is a contribution to the contemporary debates on th!! role of education in sustaining social incqualitic.s. It considers this issuo on the cxatnplc of social functions fulfilled by elite sooondary schools in the context of constructing graduate identities and the. dynamics of i·clations between the phenomenon of cultural reproduction and social mobility. In t.hc first part of this thc-orctica}. cum.ctnpirical study, reconstructions of the. concc.pt.s and appl·oachc.s to elite secondary schooling arc carried out It atso featul·cs detailed analysc.s of case. studic.s froin the contexts of tho Unitod Kingdom, Franco, Swit1.crland, Japan, Singapore, and the United Sta tes. The c.mpD·ical part: in ttun, i·cports on tcsults of l·cscarch in which studc.nts and graduates of the most c.litc Polish secondary schools participated.

Description

Sponsor

Keywords

szkolnictwo średnie, funkcje szkół elitarnych, szkoły średnie w Wielkiej Brytanii, szkoły średnie we Francji, szkoły średnie w Stanach Zjednoczonych

Citation

Gromkowska-Melosik A., Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 475.

ISBN

978-83-232-2933-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego