„Gazeta Wyborcza” a pomarańczowa rewolucja

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Geopolityki w Częstochowie

Title alternative

Orange Revolution in the „Wyborcza Newspaper”

Abstract

Praca analizuje wydarzenia, które miały miejsce w 2004 r. , podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie. Jeden z największych opiniotwórczych dzienników w Polsce śledził drogę państwa ukraińskiego do wolności. „Kolorowa Rewolucja” wpłynęła na kolejne państwa, które dążą cały czas do swojej państwowości, zmian, a więc także bezpieczniejszego świata. Pomimo tego, iż w jakiś sposób Rewolucja przegrała, gdyż obecnie prezydentem tego państwa jest Wiktor Janukowycz, to tamte wydarzenia pokazały siłę narodu ukraińskiego do walki bez użycia przemocy. Inne byłe republiki radzieckie zaczęły podążać tę samą drogą, a sam prezydent Ukrainy nieco zmienił swoje prorosyjskie poglądy.
The work analyses events which had placed in 2004 year, during presidential elections on Ukrainie. One of the largest opinion dailys in Poland, followed the road of Ukrainian state to freedom. „Colourful Revolution ” influenced on next states, which aim is all the time to be a free, changes, and safer world. In spite of fact, that in some way the Revolution has lost its first ideas and Wiktor Janukowycz at present is president of this state. Althought, these events shew the power of Ukrainian nation, the fight without use the violence. Others Soviet Republics began following with the same road, and also president of Ukraine started to change his prorussian opinions on the future of this country.

Description

Sponsor

Keywords

Pomarańczowa Rewolucja, Orange Revolution, Ukraina, Ukraine, Rosja, Russia, Wolne wybory, Free elections

Citation

W: Lekcja Majdanu. Polskie czasopiśmiennictwo wobec Pomarańczowej Rewolucji, red. R. Potocki, A. Stec, L. Kuc, Częstochowa 2008, pp. 33-47

ISBN

9788361294047

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego