Teaching profession in Slovakia in the EU context

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Kształcenie nauczycieli na Słowacji w kontekście prawnych regulacji UE

Abstract

A study investigated the perceptions and level of knowledge of education law and relevant documents, it presents the partial results focused on professionalization of the teachers’ profession among regular education teachers (n = 275). The aim of the theoretical part is to present the basic terminology connected to the pedagogical profession. The authors focus especially on the determination and legislation of professionalization of this profession in the context of Slovakia’s accession to the European Union. The research identifi ed opinions of teachers on the changes that EU legislation brought to their work.

Description

Artykuł prezentuje badania dotyczące poziomu znajomości przepisów prawa oświatowego reprezentowanego przez czynnych nauczycieli (n = 275). Celem części teoretycznej tekstu jest przedstawienie podstaw prawa oświatowego. Autorzy koncentrują się głównie na zmianach w prawodawstwie edukacyjnym związanych z przystąpieniem Słowacji do Unii Europejskiej oraz percepcji tych nowych regulacji przez nauczycieli.

Sponsor

Keywords

law education in Slovakia, teaching profession, EU, prawo oświatowe na Słowacji, kształcenie nauczycieli, UE

Citation

Studia Edukacyjne, nr 24, 2013, s. 225-256

ISBN

978-83-232-2576-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego