Polityka językowa Rumunii a dialekt csángó

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Rys

Title alternative

Abstract

Czangowie to mniejszość etniczna pochodzenia węgierskiego, zamieszkująca od końca XIII w. mołdawską część Rumunii. Wielowiekowa izolacja pozwoliła zachować archaiczny charakter dialektu i kultury Czangów. Obecnie dwujęzyczność Czangów stoi na krawędzi przesunięcia językowego na język rumuński. Artykuł, oprócz przedstawienia cech charakterystycznych dla zagrożonego dialektu csángó, prezentuje związek pomiędzy polityką językową Rumunii, zmianami językowymi zachodzącymi w dialekcie Czangów oraz ich poczuciem tożsamości. Ponadto rozpatruje różne możliwości rewitalizacji dialektu, biorąc pod uwagę środki Unii Europejskiej na rzecz wielojęzyczności.

Description

Abstract (Language policy of Romania and the dialect csángó). Csángós are an ethnic group of Hungarian origin, settled in Moldavian part of Romania at the end of 13th century. Over the centuries, they have lived in isolation which enabled preservation of their archaic dialect and culture. Today the bilingual Csángó speakers are on the verge of language shift to Romanian. The paper, apart from introducing the features of the endangered Csángó dialect, presents the relation between the Romanian language policy, linguistic changes in the Csángó dialect and self-identity as an ethnic minority. Furthermore, it examines different possibilities of the revitalization of the Csángó dialect, taking into consideration means of the European Union for multilingualism.

Sponsor

Keywords

dialekt csángó, Czangowie, polityka językowa Rumunii, dialekty języka węgierskiego, polityka językowa UE

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2012, tom 7, s. 23-34

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego