Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku polskim, angielskim i greckim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego

Title alternative

Abstract

Artykuł dotyczy problemów przekładu prawniczego. Autorki koncentrują się na analizie środków służących do wyrażania modalności deontycznej (nakazu, zakazu i przyzwolenia) w aktach normatywnych w polskim, angielskim i greckim języku prawnym. W wyniku analizy wyodrębnione zostały istotne z punktu widzenie tłumacza podznaczenie nakazy, zakazu i przyzwolenia. W podsumowaniu autorki przedstawiają propozycje przekładu środków wyrażających modalność deontyczną w oparciu o ustalone translacyjne ekwiwalenty dynamiczne.

Description

Sponsor

Keywords

Modalność deontyczna, jezyk prawny, przekład prawniczy, jezyk polski, jezyk grecki, jezyk angielski, nakaz, zakaz, przyzwolenie

Citation

Gortych, Karolina, Matulewska, Aleksandra. Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku polskim, angielskim i greckim. In: Prawo i język. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, p. 65-78.

ISBN

978-83-927816-4-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego