Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Title alternative

The Position and Role of Local Media in the Modern Information Society

Abstract

Autor podejmuje problematykę usytuowania mediów lokalnych w miejscowym układzie informacyjnym. Zagadnienie to rozważa w perspektywie medioznawczej, odwołując się do wyników badań, jakie podejmowano w mijającym dwudziestoleciu, czyli po 1989 roku. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych obszarów analizy mediów lokalnych jako ważnego uczestnika dialogu i forum wymiany argumentów w lokalnym systemie informacyjnym. Autor zwraca uwagę na konsekwencje społeczne i polityczne dwóch zasadniczych paradygmatów funkcjonowania mediów lokalnych, a mianowicie wolności słowa i odpowiedzialności za słowo, rozważanych nie tylko w perspektywie realizacji prawa dostępu do informacji, ale również w perspektywie społecznej odpowiedzialności mediów za rozpowszechniane informacje.

Description

Sponsor

Keywords

Media lokalne, Społeczeństwo informacyjne

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, 2011, s. 65-80.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego