Obraz dziecka niepełnosprawnego w optyce korczakowskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Pamiętnik J.Korczaka to przenikające się płaszczyzny wydarzeń tworzące jednak spójny obraz filozofii autora. W przesłaniu tym można się doszukać wskazówek do godnego traktowania osób "innych". O takiej inności możemy też mówić w odniesieniu do dziecka z niepełnosprawnością. Korczak wyraźnie wskazuje nam drogę odpowiedzialności człowieka za kontekst społecznego wykluczania lub włączenia poszczególnych członków społeczeństwa w tym również osób z niepełnosprawnością.

Description

Sponsor

Keywords

dziecko z niepełnosparwnością intelektualną, godność, pozycja społeczna, tożsamość

Citation

Rudnicki Z. (red.), Korczak na marginesach. Czytając "Pamiętnik" Starego Doktora, Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań, 2013, s. 267-281

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego