Polskie czasopisma humanistyczne w perspektywie SEO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

humanistyka, otwarta nauka, komunikacja naukowa, czasopisma humanistyczne

Citation

Kolasa, W.M., Polskie czasopisma humanistyczne w perspektywie SEO, w: Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, s. 175-210.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego