ILE MOŻNA? Zaoszczędzić/zapłacić budując zelektronizowany, globalny system wyższej edukacji.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-12-28

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

HOW MUCH? Can one save/pay, by building a digital, global system of higher education.

Abstract

Elektronizacja nauczania uniwersyteckiego w skali globu przyniosłaby następujące oszczędności (roczne): Polska – 712 mln$, Unia Europejska – 7.120 mln$, świat – 71.200 mln$. Nakłady pozwalające uzyskać takie oszczędności to : Polska 8,25 mln$, Unia Europejska – 82,5 mln$, świat – 825 mln$. If the university teaching - in a global scale - were electronic, we could save (per year): Poland - $712 million, the European Union - $7,120 million, the world - $71,200 million. To save as much we would have to spend: Poland $8.25 million, the European Union - $82.5 million, the world - $825 million.

Description

Jest to pełny tekst referatu wygłoszonego na IX ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, Wrocław, 22 listopada 2012. Wersja konferencyjna nosiła tytuł „Zgrubny szacunek oszczędności i kosztów budowy zelektronizowanego, globalnego systemu wyższej edukacji”. Więcej: http://e-edukacja.net/dziewiata/konferencja_UE Wroc2012_komunikat2.pdf.

Sponsor

Keywords

E-learning w dydaktyce akademickiej, E-learning in academic teaching, Globalny system wyższej edukacji, Global system of higher education, Koszt elektronizacji w skali kraju i świata, Main costs of digitization of academic teaching - for a country, for Europe and the world

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego