Kult zwycięstwa a presja społeczna. Od królestwa eudajmonii do królestwa piekła

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

The Cult of Victory vs. Social Pressure. From the Kingdom of Heaven to the Kingdom of Hell

Abstract

Artykuł stanowi rozprawę filozoficzną na temat istoty zwycięstwa i porażki we współczesnym sporcie. Autor analizuje pojęcie presji społecznej, która sprzyjać ma budowie społeczeństwa opartego na kulcie zwycięstwa. Ilustracją tego zjawiska jest rywalizacja sportowa. Autor udowadnia, że współczesny sport odszedł od wartości humanistycznych, które dawniej stanowiły jego fundament. This essay constitutes a philosophical discourse about the essence of victory and defeat in contemporary sport. The writer examines the notion of social pressure which is to conduce to building society based on the cult of victory. The best illustration of this phenomenon is sport competition and the writer proves that contemporary world has departed from humanistic values which used to be its foundations.

Description

Sponsor

Keywords

sport, zwycięstwo, rywalizacja, presja

Citation

Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 47-54

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego