Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki systemu komunistycznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Pamięci Narodowej

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest analiza użyteczności konceptu totalitaryzmu w badaniach nad systemami komunistycznymi (w szczególności w Polsce). Przedstawiam podstawowe tezy syndromu totalitarnego Friedricha/Brzezińskiego oraz rekonstruuję dyskusję na temat zastosowania tej kategorii w polskiej historiogragii (rozdział trzeci). W rozdziale czwartym artykułu przedstawiam najważniejsze krytyki konceptu totalitaryzmu oraz analizuję strategię jego obrony (A. Siegel, M. Thompson), która jest uzależniona od interpretacji metodologicznego statusu syndromu totalitarnego.
The aim of the article is to consider the usefulness of the concept of totalitarianism in explanation of dynamics of the communist system. For this purpose, in the second chapter. I will present Friedrich/Brzezinski’s classic concept of totalitarian syndrome, in the third one – a discussion on the use of this concept in research on the contemporary history of Poland, in the fourth one – the most important critique of the concept of totalitarianism and the strategy of its defense (chapter fifth). The paper is ended by final conclusions.

Description

Sponsor

Keywords

Totalitaryzm, Totalitarianism, Hegel, Weber, Idealizacja, Idelization, Komunizm, Communism

Citation

Tomasz Błaszczyk, Krzysztof Brzechczyn, Daniel Ciunajsis, Tomasz Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym. Poznań, IPN, 2011, ss. 87-107

ISBN

978-83-932188-9-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego