Instytucjonalne formy reakcji na objawy niedostosowania społecznego nieletnich w Niemczech

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

nieletni, niedostosowanie społeczne, Jugendgerichtsgesetz – JGG, Kinder und Jugendhilfegesetz – KJHG

Citation

Probacja Nr 2, 2010, ss. 113 – 129.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego