O pewnych wybranych kryteriach "normy" w psychologii i psychiatrii

Title alternative

On some particular criteria of "norms" in psychology and psychiatry

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

norma, normalność, teoria dezintegracji pozytywnej, zdrowie psychiczne, rozwój psychiczny

Citation

Czapla Zbigniew, 2000, „O pewnych wybranych kryteriach „normy” w psychologii i psychiatrii” [On some particular criteria of „norms” in psychology and psychiatry], [w:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia (red.) Andrzej Malinowski, Henryk Stolarczyk, Wiesław Lorkiewicz, Tom III, Łódź, 9-26,

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego