Krystyna Siany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie polskim (recenzja)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Recenzja książki: Krystyna Siany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red.) Gender w społeczeństwie polskim, (Gender in polish society), Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011, s. 382.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Roczniki Socjologii Rodziny, 2011, tom 21, s. 235-239.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego