Tożsamościowe uwarunkowania zadowolenia z życia emigranta (Polacy w Stanach Zjednoczonych)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Authors

Boski, Paweł

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Identity conditions of an emigree's satisfaction with life

Abstract

The article presents the results of research on the satisfaction with life of Poles living in the USA and Canada. The author indicates that the level of satisfaction depends on sex and the duration of stay abroad. Besides, the author determined t he role of criterial and correlative identity in the process of adjusting to a new cultural environment.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 2, s. 118-132

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego