Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Political Marketing on the Example of Parliamentary Groups’ Websites in Polish Parliament of the Sixth Term

Abstract

Contemporary political marketing is increasingly using the Internet for its actions. The subject of this article is to analyze this phenomenon in the context of Polish Parliamentary Clubs’ websites. Elements such as page layout, subpages, available information or references to social networking sites were considered. The fundamental question in this article was whether and how Parliamentary Clubs exploit new opportunities? of self-governmental and parliamentarian seats). It influenced the subsequent public debate about the role of Senate and the emerging plans to transform it into a self-government chamber.
Marketing polityczny coraz częściej do swoich działań wykorzystuje Internet. W artykule dokonano analizy tego zjawiska w kontekście stron internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, w szczególności w oparciu o układ witryn internetowych, ich kolorystykę oraz stosunek do portali społecznościowych. Na podstawie analizy tych elementów oceniono w jakim stopniu parlamentarzyści potrafią wykorzystać nowe środki przekazu.

Description

Sponsor

Keywords

marketing polityczny, internet, sejm, partia, wybory

Citation

Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 133-157.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego