Początki rozwoju spółdzielczości w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

W dobie kapitalizmu często stawia się pytanie, czy spółdzielczość jest formą działalności gospodarczej, która nadal jest efektywna. Pytanie to wynika przeważnie z faktu niezrozumienia zasad spółdzielczych opierających się nie tylko na pogodni za osiągnięciem jak największych zysków, ale także na dbaniu o pracowników i udziałowców spółdzielni. Forma takiej organizacji sięgała swoimi korzeniami czasów zaborów, a efekty są trwałe, gdyż widoczne jeszcze dziś. Debatę nad losem i przyszłością kooperatywy zacząć należy od zgłębienia jej początków.
In the current economics system a question whether cooperative movement is still an effective way of handling business is frequently asked. This doubt has its roots in misunderstanding of the rules existing in such entities, rules that put forward the common interest of its members, rather than the pursuit of economic gains. To fully comprehend the concept and aims of cooperative movement and to be able to discuss the doubtful future of these structures one should go back through its history and origins. The efficiency of such activities has been evident throughout years.

Description

Sponsor

Keywords

spółdzielczość, działalności gospodarcza

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 1/2012, s. 29-40

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego