Sytuacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji

Title alternative

Abstract

Niniejszy tekst traktuje o sytuacji czasopism naukowych skierowanych do studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych na przykładzie rocznika „Homo communicativus”. Zostaną poruszone kwestie uznawalności periodyków publikowanych w tradycyjnej formie – papierowej, jak również czasopism internetowych.

Description

Sponsor

Keywords

Scientific Electronic Journal, Science Communication, Homo Communicativus

Citation

Kulczycki, E. (2008). Sytuacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”. Homo Communicativus, 5(3), 19–24.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego