Ustawowy a sądowy wymiar kary za przestępstwa okołoprostytucyjne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Artykuł przedstawia obszernie założenia ustawowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1997 r. za przestępstwa okołoprotytucyjne tj. przestępstwa z art. 204 k.k. (nakłanianie do prostytucji, ułatwianie prostytucji, czerpanie korzyści z prostytuowania się innej osoby) oraz z art. 203 k.k. (zmuszanie do prostytucji) oraz sądowy wymiar kary za te przestępstwa. Analiza sądowego wymiaru kary oparta jest o tabele uzupełnione na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2001-2014.
The article presents extensively assumptions of statutory punishment dimension in the Criminal Code of 1997 for crimes connected with prostitution - an offense under article 204 c.c. (incitement to prostitution, facilitating prostitution, exploitation of prostitution to another person) and an offence under article 203 c.c. (forced prostitution) and judical dimension for these crimes. Analysis judicial sentencing is based on the tables completed on the basis of statistical data of the Ministry of Justice from the years 2001-2014.

Description

Sponsor

Keywords

ustawowy wymiar kary, sądowy wymiar kary, przestępstwa okołoprostytucyjne

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 19-30

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego