Europejska soft power w kontekście rozważań Josepha Nye’a

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD, UAM

Title alternative

European soft power in thought of Joseph Nye

Abstract

Artykuł ukazuje strategię polityczną Unii Europejskiej, odpowiada na liczne pytania związane z jej rolą i miejscem na arenie międzynarodowej. Siła czy dyplomacja rządzi stosunkami międzynarodowymi? Amerykański uczony analizuje „miękką siłę” Europy jako pewien model przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych – ich nadużywania siły.
The article shows European Union political strategy, it answers on numerous questions connected with its part and place on international arena. Power or diplomacy rules with international affairs? American scholar analyses European soft power as the one model of counterweight for America – abuse of power by this nation.

Description

Sponsor

Keywords

Twarda siła, Hard power, Miękka siła, Soft power, Rozważna potęga, Smart power

Citation

W: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, red. C. Trosiak, Poznań 2009, pp. 53-63.

ISBN

9788360677667

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego