Ekologia ameb skorupkowych na torfowiskach mszarnych w krótkiej i długiej skali czasowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-05-20

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Short- and long-term testate amoeba ecology in Sphagnum peatlands

Abstract

Głównym celem rozprawy doktorskiej było rozpoznanie zmienności czasowej i przestrzennej zgrupowań torfowiskowych ameb skorupkowych. W pracy wykonano badania eksperymentalne, sezonowości i paleoekologiczne. Badania eksperymentalne wykonano na torfowisku wysokim w czasie jednego roku kalendarzowego, wykonano transplantację Sphagnum z różnych mikrosiedlisk oraz manipulację hydrologiczną. Wykazano, iż zgrupowania osobników z siedlisk suchych są bardziej wrażliwe na zmiany hydrologii niż zgrupowania z siedlisk wilgotnych, a efekt manipulacji był silniejszy dla kępek niż dolinek. Badania sezonowości zostały wykonane na torfowisku mszarnym podczas jednego sezonu wegetacyjnego. Wykazano, iż spadek poziomu wody na torfowisku i zwiększone nasłonecznienie znacząco wpłynęły na skład gatunkowy zgrupowań ameb skorupkowych. Osuszenie spowodowało zwiększenie ilości gatunków sucholubnych, a wzrost nasłonecznienia zwiększoną liczebność gatunków posiadających symbiotyczne glony. Badania paleoekologiczne skupiły się na rekonstrukcji zmian hydrologicznych i pożarów z wykorzystaniem profilu torfowego w ostatnich 2000 lat. Badania wykazały, iż pożary znacząco wpłynęły na hydrologię torfowiska, jednak nie w sposób bezpośredni, a pośrednio - przez zmiany w szacie roślinnej. Pożar i towarzyszące osuszenie spowodowały zmianę w strukturze zgrupowań ameb skorupkowych, manifestującą się zwiększoną ilością gatunków sucholubnych.
The aim of the study was to recognize spatial and temporal changes in Sphagnum peatland testate amoebae communities. In the thesis, three scientific approaches were used: experimental, seasonal and palaeoecological approach. The experimental study was performed at a raised bog during 1-year period. Sphagnum was transplanted from different micro-sites along with hydrological manipulation. Results show, that testate amoeba communities from dry micro-sites are more sensitive to hydrological changes than pool communities, and the manipulation effect was the strongest in hummocks. The seasonal study was performed on a bog during one growing season. The study revealed that drop in water table and higher light intensity highly influenced testate amoebae communities. Drying caused a rise of abundance of dry indicators, whereas higher light intensity caused a rise of abundance of mixotrophic species possessing symbiotic zoochlorella. The palaeoecological study focused on hydrological and fire activity reconstructions from peat profile over the last 2000 years. The study showed that fires significantly influenced peatland hydrology, however, the influence was indirect, through vegetation cover changes. Fires and drought caused a shift in testate amoeba communities, that manifested by higher abundance of dry indicators.

Description

Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska

Sponsor

Keywords

ameby skorupkowe, testate amoebae, eksperyment, experiment, badania sezonowe, seasonal studies, paleoekologia, palaeoecology, torfowiska, peatlands

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego