Problem intersubiektywności a tożsamość w komunikacji interkulturowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

etnometodologiczna analiza konwersacyjna, badanie w działaniu, intersubiektywność, tożsamość społeczna, komunikacja interkulturowa, kategoryzacja społeczna, języka angielski jako lingua franca

Citation

Problem intersubiektywności a tożsamość w komunikacji interkulturowej, W: Jolanta Krieger-Knieja i Urszula Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2007, s. 273-285

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego