Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Dom Wydawniczy Elipsa

Title alternative

Abstract

Lobbing jest zjawiskiem typowym dla demokratycznych ustrojów politycznych, jak również dla systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Poznanie jego mechanizmów przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat przebiegu procesów decyzyjnych oraz legislacyjnych. Leksykon stanowi kompendium aktualnej wiedzy na temat lobbingu oraz zagadnień pokrewnych, a także przyczynia się do podniesienia świadomości polskich decydentów w opisywanym obszarze. W części merytoryczno-analitycznej obejmuje 96 artykułów hasłowych, w których wyjaśnia się terminy i pojęcia związane z istotą lobbingu (m. in. z jego genezą, formami wpływu, regulacjami prawnymi, podmiotami prowadzącymi działalność itd.) oraz z otoczeniem instytucjonalnym (chodzi m. in. o instytucje UE, unormowania etyczne, formy konsultacji, procesy decyzyjne itd.). Druga, deskryptywna, cześć dotyczy konkretnych podmiotów lobbujących i przedstawia organizacje prowadzące aktywny lobbing na forum Unii Europejskiej (35 podmiotów prowadzących działania lobbingowe, w tym 24 międzynarodowe organizacje parasolowe reprezentujące interesy poszczególnych podmiotów krajowych oraz 11 polskich podmiotów prowadzących bezpośrednie działania lobbingowe wobec instytucji UE). Opracowanie jest skierowane do odbiorców zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności do polityków, urzędników administracji centralnej i samorządowej, grup interesu, a także do sektora biznesu, naukowców i studentów.

Description

Sponsor

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowe Centrum Nauki (DEC-2014/12/S/HS5/00006)

Keywords

lobbing, grupy interesu, reprezentacja interesów, instytucje UE, proces legislacyjny, polityka publiczna

Citation

DOI

Title Alternative

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego