The Escape from Everyday Life? Accounts of Holidays and Anniversaries in TV news

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest wstępna charakterystyka standardów, przy pomocy których polscy dziennikarze telewizyjni konstruują newsy dotyczące różnorakich uroczystości. W tekście wykazano, że w realiach polskich święta i rocznice często okazują się atrakcyjnym tematem newsa. Niemniej z punktu widzenia reportera ich relacjonowanie bywa też pewnym kłopotem czy wyzwaniem. Przygotowując komunikat dotyczący zdarzenia niecodziennego, dziennikarz stara się godzić wiele sprzecznych nieraz interesów. Można przypuszczać, że dotychczas sami dziennikarze nie zdefiniowali roli, jaką spełniać winien autor relacji dotyczącej świąt i rocznic. W tekście skupiono się również na funkcjach tego typu przekazów. Możliwe, że to właśnie newsy dotyczące tego, co niecodzienne organizują wizję czasu i przestrzeni wielu Polaków. Być może omawiane relacje, ukazując to, co powtarzalne, porządkują chaotyczny przepływ obrazów i dźwięków, jakim de facto jest program informacyjny. Niewykluczone, iż newsy dotyczące świętowania oraz upamiętniania przyczyniają się do integracji/dezintegracji polskiego społeczeństwa.

Description

Sponsor

Keywords

news, święta, rocznice, dziennikarze

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, 2011, s. 103-112

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego