Bogate pochówki w antycznej Tracji (V-III wiek p.n.e.). Kilka uwag odnośnie terminologii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Tracja, Trakologia, Starozytność, Pochówki

Citation

Zabytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Lucyna Kostuch; Katarzyna Ryszewska (red.), 2010.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego