Polska zdekolonizowana? „Pamięć o kobietach” i jej wymiary

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Poland Decolonized? „Memory of the Women” and Its Dimensions

Abstract

What is the meaning of „herstory” concept? Can gender perspective be useful to discuss the dimensions of historical narratives? The text is an attempt to answer questions concerning the historical and cultural contexts of showing women’s role in history. It also analyses the content of crucial publications due to which the discussion on using gender perspective in historical narratives in Poland has begun.
Czym jest „herstory”? Czy perspektywa gender może okazać się przydatna również w kontekście dyskusji nad wymiarami narracji historycznych? Tekst „Polska zdekolonizowana? Pamięć o kobietach i jej wymiary” jest próbą odpowiedzi na pytania wiążące się z historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami ukazywania miejsca kobiet w historii. Ponadto podjęta została analiza treści publikacji, które przyczyniły się w Polsce do rozpoczęcia i intensyfikacji dyskusji nad perspektywą płci w narracji historycznej.

Description

Sponsor

Keywords

gender, płeć, kobieta, herstory

Citation

Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 51-61.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego