Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Title alternative

Abstract

Akty notarialne są dokumentami, w których odzwierciedla się ówczesne prawo, normy i zasady życia społecznego przejawiające się w różnych obszarach działalności. Ze względu na zawiły i sformalizowany język prawniczy akty notarialne nie są łatwe do odkodowania oraz kwerendy naukowej. W artykule omówiono aspekty prawne i społeczne aktów kaliskich notariuszy z okresu międzywojennego. Ponadto wskazano na rzadko dostrzegane i poruszane implikacje transgraniczne aktów notariuszy kaliskich z okresu 1918-1939. Analiza aktów notarialnych może stanowić asumpt do rozważań nad współczesnym prawem i uniwersalną aksjologią.

Description

Sponsor

Keywords

notariat, akty notarialne, dziedzictwo kulturowe, historia państwa i prawa, prawo polskie, prawo międzynarodowe

Citation

Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border Implications, [w:] S. Kowalska (red.) "Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski", tom VI, Poznań-Kalisz 2017, s. 131-147.

ISBN

978-83-65512-22-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego