Information on Civil Society Platform on Promotion of Multilingualism and its Recommendations

dc.contributor.authorÓ Riain, Sean
dc.contributor.authorReinvart, Jozef
dc.date.accessioned2014-01-13T09:12:45Z
dc.date.available2014-01-13T09:12:45Z
dc.date.issued2011
dc.description(Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Promowania Wielojęzyczności i jej rekomendacje). Podejmowane od 2001 r. zabiegi Komisji Europejskiej mające na celu promocję wielojęzyczności w Unii Europejskiej nie doprowadziły do zmiany sytuacji językowej; komunikacja odbywa się obecnie w ograniczonej liczbie języków dominują- cych. W 2009 r. Komisja zachęciła europejskie społeczeństwo obywatelskie do uczestnic- twa w promocji wielojęzyczności oraz do przedstawienia własnych propozycji poprzez powołanie Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego, której celem było sfor- mułowanie konkretnych ram dla rozwoju polityki wielojęzyczności w Europie. Zajmowa- ła się ona również kwestią znaczenia wielojęzyczności dla spójności społecznej i dialogu międzykulturowego oraz problemem równego poszanowania wszystkich języków Europy oraz stworzenia większych możliwości nauki języków. Platforma rozpoczęła pracę w czterech grupach roboczych (GR): GR1 – Edukacja (obejmująca naukę języków, propedeutyczne nauczanie języków, języki mniejszości, języki rzadziej używane, wczesną naukę języków, działania motywujące oraz promocyjne); GR2 – Planowanie i polityka językowa (równość i użycie języków, zmiany strukturalne, obserwatorium językowe, możliwość powołania rzecznika językowych praw obywatel- skich, możliwość stworzenia dyrektywy przeciwdziałającej dyskryminacji językowej); GR3 – Zróżnicowanie językowe i włączenie społeczne (mniejszości, nauka języka kraju goszczącego, dialog międzykulturowy); GR4 – Tłumaczenie i terminologia (tłumaczenie literatury, napisy w materiałach audiowi- zualnych, kultura, terminologia). Praca członków Platformy (przedstawicieli 29 paneuropejskich organizacji pozarządo- wych) oparta była na odpowiedziach obywateli oraz organizacji pozarządowych więk- szości państw członkowskich Unii Europejskiej na przeprowadzone kwestionariusze. Określono w ten sposób rekomendacje płynące prosto od członków europejskiego spo- łeczeństwa obywatelskiego. Finalna wersja raportu Platformy oraz jej zalecenia zostały przedstawione Komisji Europejskiej 30 marca 2011 r. Komisja planuje wdrożyć je w trze- cim projekcie uchwały dotyczącej komunikacji wielojęzycznej, który planowany jest na początek 2012 r.pl_PL
dc.description.abstractThe European Commission’s efforts to promote multilingualism in the EU since 2001 have not been effected a change in the current language situation where the EU and SEÁN Ó RIAIN, JOZEF REINVART24 its citizens are drifting towards a narrow multilingualism of the dominant language(s). In 2009 the Commission invited EU civil society to participate in the promotion of multi- lingualism and present its ideas and recommendations through a new Civil Society Plat- form, which has aimed at formulating a coherent overall framework for the development of multilingual policy in Europe. This includes the importance of multilingualism for social cohesion and intercultural dialogue, for parity of esteem for all European languages, and enhanced language-learning opportunities for all citizens. The Platform set to work in four working groups (WGs): WG1 – Education (including language learning, propaedeutic language teaching, minority languages, lesser used languages, early language learning, motivation and promotion) WG2 – Language planning and policy (equality and use of languages, structural changes, linguistic observatory, possible language ombudsman and possible directive against lan- guage discrimination) WG3 – Linguistic diversity and social inclusion (minorities, learning the language of the host country, intercultural dialogue) WG4 – Translation and terminology (literary translation, subtitling, culture, termi- nology). The members of the Platform (representatives of 29 pan-European NGOs) based their work on responses from citizens and NGOs of most EU Member States to detailed ques- tionnaires. The following recommendations thus emanate from the heart of European civil society. On 30 March 2011 the final version of the Platform’s report and its recommen- dations were presented to the Commission, which intends to use them in drafting its 3rd communication on multilingualism, planned for early 2012.pl_PL
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 23-32pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9739
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectlanguage policypl_PL
dc.subjectmultilingualismpl_PL
dc.subjectCivil Society Platformpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectpolityka językowa UEpl_PL
dc.titleInformation on Civil Society Platform on Promotion of Multilingualism and its Recommendationspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
02-O Riain i Reinvart.pdf
Size:
518.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.49 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego